Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

KEIM Restauro -Top

€ 269,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Restauro-Top
Technisch Informatieblad
1. Productomschrijving
Minerale droge restauratiemortel op basis van een hydraulisch bindmiddel.

2. Toepassingsgebied
KEIM Restauro-Top is een natuursteen restauratiemortel voor het herstel van kleurstelling en oppervlaktestructuur van aangetaste natuur- en baksteen. Kan ook toegepast worden als natuursteen imitatie.
3. Producteigenschappen

Standaard kleuren volgens KEIM Natuursteenwaaier. Speciale kleuren volgens monster op aanvraag. Alle kleuren zijn onderling mengbaar. De kleuren zijn bepaald op basis van afgewerkte oppervlakken.
Geringe kleurafwijkingen zijn niet uit te sluiten als gevolg van wisselende temperaturen en luchtvochtigheid.

Technische Kenmerken (WTA 3-11-97/D)
Schudgewicht : ca. 1,40 g/cm³
Korrelgrootte : 0 – 0,6 mm
Benodigt water : 0,13 – 0,16 ltr/kg
Verwerkingstijd : maximaal 45 min
Opstijftijd : ca. 5 uur
Drukvastheid : 10 N/mm²
Buig/treksterkte : 4,1 N/mm²
E-modulus : 9000 N/mm²
Thermische uitzetting : 7 x 10 -6 (1/K)
Hygrische uitzetting : 1,6 (mm/m)

Kleur
Kleuren volgens KEIM Natuursteenwaaier.

4. Verwerkingsinstructies
Voorbehandeling Beschadigde natuur- of baksteen of te herstellen stuclaag met getande beitel (en soortgelijk gereedschap) ophakken. Met name op vlakke ondergronden dient voldoende materiaal verwijderd te worden waarbij overgangen haaks uitgevoerd dienen te worden (schadeplekken niet op nul laten uitlopen).

Reinigen
Vrij gehakte delen zorgvuldig stofvrij maken met hogedruk lucht of met schoon water en borstel.

Voorbevochtigen
De restauratiemortel moet op een vochtige ondergrond aangebracht worden. Voldoende voorbevochtigen is daarom erg belangrijk. Een overmaat aan water met spons opdeppen

Aanmaken
KEIM Restauro-Top wordt uitsluitend aangemaakt met schoon leidingwater, ca. 4 liter op een zak van 30 kg. Bij grote hoeveelheden gebruik maken van dwangmenger. Nadat de mortel is aangemaakt deze ongeveer 5 minuten laten rijpen. De mortel dient een aardvochtige consistentie te hebben.

Applicatie:
De mortel wordt met een troffel of spaan op de voorbevochtigde ondergrond aangebracht en verdicht. Hierbij dient een maximale laagdikte van 30 mm niet overschreden te worden. De mortel dient, in verband met de nabehandeling, ongeveer 2 mm dikker dan de originele ondergrond opgebracht te
worden.

Afwerken:
Al gedurende het afbinden, na ca.2 tot 4 uur, kan KEIM Restauro -Top met de spatel, zaagblad, getande beitel en dergelijke wordt bewerkt waarbij de oppervlakte structuur van het origineel maatgevend is. Ook bewerken met een schuursteen is mogelijk. Nabewerking met steenhouwers gereedschap is pas na 8 dagen droging mogelijk.

Nabehandeling
De verse mortellaag beschermen tegen te snelle uitdroging ( verbranding) en regen.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 20 kg/m² per cm laagdikte.

Opmerking
Genuanceerde kleurtechnische correcties kunnen met KEIM Restauro-Lasur uitgevoerd worden. De verse mortel dient voor applicatie minimaal 10 dagen te drogen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
30 kg zak, 36 zakken per pallet.

6. Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering
Xi Irriterend
R38 : irriteert de huid.
R41 : kan oogletsel veroorzaken.
S2 : buiten het bereik van kinderen houden.
S22 : stof niet inademen.
S24/25 : contact met de ogen en de huid vermijden.
S26 : na contact met ogen, ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen.
S37/39 : geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen.
S46 : bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

8. Transport codering
Niet van toepassing.

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 10 10 Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling
aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas,
natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Chromaatarm volgens TRGS 613 In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit

Ook interessant

€ 249,99