Geen producten (0)
Geen producten (0)
1 2
 

KEIM Athenit Lisco

€ 99,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Athenit Forte
gebruiksklare kalkverf voor binnen met hoog dekkend vermogen

1. Productomschrijving
KEIM Athenit Forte is een gebruiksklare kalkverf volgens DIN 55945 op basis van een zuivere,
minimaal drie jaar oude kluitkalk en Grieks marmermeel zonder synthetische bindmiddelen. Door
toevoeging van titaandioxide heeft KEIM Athenit Forte een bijzonder goed dekkend vermogen.

2. Toepassingsgebied
KEIM Athenit Forte kan binnen worden toegepast op kalk-, cement-, saneermortels alswel zuigende
natuursteen, beton en met mineraalverf geschilderde ondergronden. Organische ondergronden zijn voor de bewerking met KEIM Athenit producten niet geschikt. In combinatie met de verschillende componenten uit het KEIM Athenit systeem zijn er diverse toepassingsmogelijkheden.

3. Producteigenschappen
KEIM Athenit Forte is een echte kalkverf zonder synthetische bindmiddeltoeslag. Door toevoeging van
titaandioxide heeft KEIM Athenit Forte een bijzonder goed dekkend vermogen. KEIM Athenit Forte is
gebruiksklaar , spanningsarm en vergeelt niet.
• geen synthetisch bindmiddel
• geen oplosmiddel
• geen plantaardige harsen
• vergeelt niet
• spanningsarm
• niet brandbaar
• lichtecht
• extreem damp open
• veegvast
• schimmelwerend Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa : ca. 1,56g/cm³
• Dampdiffusieweerstand : sd < 0,02m

Samenstelling
Water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, titaandioxide, natuurlijke koolhydraat, cellulose.

Kleuren
Kalkwit en kleurtonen uit de KEIM Palette exclusief waaier uitgezonderd
9033, 9049, 9064, 9066, 9084, 9087, 9102, 9103, 9105, 9122, 9123, 9125, 9144, 9162,
9164, 9182, 9183, 9184, 9200, 9201, 9203, 9225, 9243, 9245, 9263, 9265, 9283, 9304,
9323, 9325, 9328, 9345, 9367, 9382, 9383, 9402, 9406, 9448, 9463, 9466, 9482, 9488,
9505, 9523, 9541, 9543, 9564, 9582

Witte KEIM Athenit Forte is in te kleuren met KEIM Athenit Coloranti tot 50% en met KEIM Dekorfarbpoeder tot 7%. De kleurtoon kan, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en het aantal lagen, variëren. Ten behoeve van een juiste kleurkeuze monstervlakken op zetten. Kleine kleurafwijkingen bij naleveringen zijn niet uit te sluiten.

4.Verwerkingsvoorschriften
Ondergrondvoorbehandeling Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Beschadigingen in de ondergrond met ondergrond identieke materialen in de gewenste structuur herstellen. Bij sterk zuigende ondergronden adviseren wij een voorbehandeling met kalk-sinterwater. Bij afzandende oppervlakken stevig afborstelen en voorbehandelen met KEIM FIXATIEF 1:3 met water verdund en 12 uur wachten voor de volgende laag. Sinterlagen op nieuwe mortellagen behandelen met KEIM etsvloeistof. Gezonde draagkrachtige organische verflagen, saneermortels, slecht- of nietzuigende en gladde ondergronden worden met KEIM Athenit Fondo behandeld. Ondergronde met haarscheuren en structuurverschillen eveneens met KEIM Athenit Fondo behandelen. Als slemtoeslag kan KEIM Athenit Forte met maximaal 10% KEIM Athenit Fino aangemaakt worden.

Verwerking
KEIM Athenit Forte kruislings met de kwast aanbrengen of airless verspuiten. Ondergrond eventueel licht bevochtigen. Verf voor applicatie goed oproeren. De eerste laag en eventuele tussenlagen kunnen met een weinig water of KEIM Kalksinterwater verdund worden. De afwerklaag onverdund aanbrengen. Droogtijd tussen de lagen minimaal 4 uur. Bij doorslag uit de ondergrond kan door een langere droogtijd tussen de lagen (24 – 48 uur) het resultaat verbeterd worden. In de regel zijn twee lagen afdoende.

Opmerking
Afhankelijk van de ondergrond en de luchtvochtigheid kan het sporadisch voorkomen dat er licht glanzende kalk-sinterlagen ontstaan. Dit heeft te maken met het authentieke karakter van kalkverf.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de verf: + 5 en 30°C Tocht vermijden. Gemorst product direct met water verwijderen.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 0,35 kg/m² voor twee lagen. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
6 kg en 24 kg emmers.

6.Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering
Xi Irriterend Bevat Calciumhydroxide (chromaatarm volgens TRGS 613)
R38 : irriteert de huid
R41 : kan oogletsel veroorzaken
S2 : buiten het bereik van kinderen houden
S24/25 : contact met de ogen en de huid vermijden
S26 : na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
S28 : bij contact met de huid direct met veel water en zeep afspoelen
S36/37/39 : geschikte beschermende kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen

8. Transport codering
niet van toepassing

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99 Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, ed ) door juiste voorzorgsmaatregelen
beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Ook interessant