Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

KEIM Hydrophobin-2000

€ 199,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Hydrophobin-2000 

 1. Productomschrijving KEIM Hydrophobin 2000 is een waterverdunbaar oplosmiddelvrij grondeer- impregneerconcentraat op basis van silan/siloxan. 
 1. Toepassingsgebied KEIM Hydrophobin 2000 dient (met water verdund) als grondering ter reducering van zuiging in de ondergrond, als versteviging en hydrofobering van poreuze minerale ondergronden. 
 1. Producteigenschappen KEIM Hydrophobin 2000 dringt diep in de ondergrond, en bouwt een waterafwijzende zone op zonder de waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond te veranderen.
 • sterk waterafwijzend.
 • verstevigend
 • niet filmvormend
 • volledige waterdamp- en CO2 doorlaatbaarheid
 • hoge indringdiepte • alkalibestendig 

Technische kenmerken Consistentie : geel tot roodbruin transparante vloeistof. De specifieke kleur heeft geen invloed op de gebruiksgeschiktheid. Dichtheid : ca. 1,0 g/cm³ Vlampunt : 25ºC 

 1. Verwerkingsinstructies De ondergrond moet zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn.

KEIM Hydrophin 2000 in verhouding 1:9 verdund met schoon leidingwater (1 deel Hydrophobin 2000 bij 9 delen water voegen). De te behandelen delen worden met KEIM Hydrophobin 2000 met een zachte borstel of beter nog vloeiend (niet verspuiten) tweemaal nat in nat en zat gedrenkt.

Aandachtspunt Aangemaakte (verdunde) Hydrophobin 2000 dezelfde dag gebruiken. Het is dus aan te bevelen uitsluitend die hoeveelheid aan te maken welke dezelfde dag nog verwerkt kan worden. Pas vanaf de volgende dag is applicatie van de volgende laag mogelijk.

Verwerkingsvoorschriften Omgeving- en ondergrondtemperatuur >+ 5ºC. Niet in direct zonlicht of op een door zon verwarmde ondergrond verwerken.

Verbruik Ca. 0,02 l/m2 KEIM Hydrophobin 2000 (Concentraat) met 0,18 liter schoon leidingwater. Het aangegeven verbruik is een richtlijn en is sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond. Exacte verbruik middels proefvlak in het werk bepalen.

Reiniging van gereedschap In een emmer water, met toevoeging van enkele druppels afwasmiddel. Nawassen met stromend water. 

 1. Verpakking 1 liter . 
 1. Opslag KEIM Hydrophobin 2000 is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen (+0ºC tot 30ºC). Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten. Inwerking van vocht absoluut vermijden. 
 1. Gevarencodering

Xi : Irriterend

R10 : ontvlambaar

R41 : gevaar voor ernstig oogletsel

R52/53 : vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren

S23 : Damp/spuitnevel niet inademen

S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S39 : Een bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S60 : Dit materiaal en zijn verpakking moeten als gevaarlijke afval ontdaan worden.

S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Transport codering UN-nr : 1993.

 1. Afval EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 99 Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Damp niet inademen. Tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Ook interessant

€ 139,99
€ 169,99
€ 69,99