Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

KEIM Concreton - Lasur

€ 159,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Concreton®-Lasur

1. Productomschrijving

KEIM Concreton®-Lasur is een dunlagige silicaatverf voor beton, ter creatie van een lazuur effect bij verdunning met KEIM Concreton-Fixatief of een dunlagige dekkende beschermingslaag.

2. Toepassingsgebied
KEIM Concreton®-Lasur wordt toegepast ter creatie van het lazuureffect op binnen of buitenwanden : voor het behoud van het karakter van het zichtbeton bij het overschilderen in betonkleur (semi-transparant) van vlekken of reparaties en voor het (verdund naar gelang de eisen) in kleur lazuren van de betonnen ondergrond, zoals bv. betonnen geveldelen, betonwanden in weg- en waterbouw, parkeergarages
etc., Of : voor een dunne dekkende verflaag met behoud van de oppervlaktestructuur met beschermingsfunctie tegen waterindringing en veroudering.. Ter verdere beperking van de waterindringing in de constructie is een voorbehandeling met KEIM Silanprimer of KEIM Silan- 100 vereist. KEIM Concreton ®-Lasur is niet geschikt voor horizontale en licht hellende vlakken.

3. Producteigenschappen
KEIM Concreton®-Lasur beschermt het beton tegen weersinvloeden en tegen het indringen van agressieve schadelijke stoffen uit de atmosfeer, met tegelijkertijd een zeer goede waterdampdiffusie van binnen naar buiten.

KEIM Concreton®-Lasur is mineraal mat en zorgt voor behoud van de oppervlaktestructuur van beton. Door middel van verschil in verdunningsgraad kunnen verschillende Lazuur effecten worden bereikt en vlekken en kleuronderscheid worden opgeheven.

Bindmiddel
kaliwaterglas en reinacrylaat

Technische kenmerken
• Soortelijk Gewicht: ca. 1,20 g/cm³
• waterdampdiffusieweerstand : Sd (H2O) = 0,04 m
• wateropnamecoëfficiënt : w = 0,18 (m²-h 0,5)

4. Verwerking De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen, vervuilingen, oliehoudende stoffen , mos en alg , slechte oude organische verflagen dienen volledig verwijderd te worden.

Bij nieuw beton de resten van bekistingsolie verwijderen met de KEIM Betonsnelreiniger.

Schoon en dicht beton ( D> 30) behoeft geen voorbehandeling.
Bij sterk zuigende ondergronden of sterk met water belaste betondelen kan ter versterking van de waterwerendheid voor het aanbrengen van het KEIM Concreton-Lasur verfsysteem een waterafwijzende hydrofobering aangebracht worden met de KEIM Silanprimer of de KEIM Silan- 100 ( volgens ZIV-ING). De daaropvolgende grondlaag met KEIM ConcretonLasur moet dan uiterlijk binnen 4 uur aangebracht worden, bij KEIM Silan- 100 na 4 tot 24 uur. Zwakke, en of poreuze betondelen of oude minerale verflagen kunnen ter versteviging worden voorbehandeld met KEIM Concreton Fixatief. Lazurende Verflaag Voor buitentoepassing is vanwege de bestandheid tegen veroudering in de regel een Lazuur systeem in twee lagen aan te bevelen. Als grond- en eindlaag kan KEIM Concreton®-Lasur met KEIM Concreton-Fixatief gemengd worden in de gewenste verhouding, afhankelijk van het lazuur effect. Voor het bepalen van de verdunningsverhoudingen is het belangrijk van tevoren een proef op te zetten. Voor en tijdens de verwerking het verdunde product KEIM Concreton-Lasur goed oproeren.

Dekkende verflaag
Voor een dekkende , dunlagige verflaag , waarbij wel de oppervlaktestructuur van de ondergrond behouden blijft , is een grondlaag en een eindlaag nodig.

Grondlaag : ca. 15 ltr KEIM Concreton-Lasur met 2,5 – 8 ltr KEIM Concreton-Fixatief verdunnen ( 1 ltr Lasur met 0,2 – 0,5 ltr Fixatief)

Eindlaag : Concreton-Lasur onverdund : zonder aanzetten en vlekken kwasten , rollen of verspuiten ( met HVLP)

Verwerkingsvoorschriften
Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5ºC, relatieve vochtigheid max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarmde ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

Droogtijd
Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 12 uur handhaven.
Verbruik
2-laags dekkend systeem met KEIM Concreton-Lasur
ca. 0,25 ltr/m2 KEIM Concreton-Lasur
ca. 0,04 ltr/ m2 KEIM Concreton-fixatief

Bij een lazurende 2-laags systeem : afhankelijk van de verdunning en proefvlakken. De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

5. Verpakking
KEIM Concreton-Lasur : 5 ltr en 15 ltr verpakking
KEIM Concreton fixatief : 5 ltr en 20 ltr verpakking

6. Opslag
In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. Gevarencodering niet van toepassing

8. Transport codering niet van toepassing

9. Afval EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12 Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren. Product-Code: M-SK 01

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Ook interessant

€ 70,99