Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

KEIM Contact Plus

€ 70,99 (inclusief btw 21%)
Op voorraad - Levertijd 1-2 werkdagen
Omschrijving

KEIM Contact-Plus en KEIM Contact-Plus Grof besteld u als volgt:

U selecteerd de kleur wit of een kleurgroep (5 kg of 25 kg) uit KEIM kleurenpalette Exclusiv.

Vervolgens geeft u aan bij kleurcode aan welke kleur nummer u wit hebben. Bij de kleur wit hoeft u geen kleurnummer in te vullen. Dit is omdat de prijzen per kleurgroep verschillen.

Voorbeel: 5kg Kleurgroep 1 en kleurcode 9595, Als u KEIM Contact-Plus Grof bestellen vult u de kleur aan met de tekst Grof. 

1. Productomschrijving
KEIM Contact Plus is een gevulde renovatie grondlaag (dispersie silicaatverf volgens DIN 18363,2.4.1) met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm.

2. Toepassingsgebied
Met KEIM Contact Plus worden draagkrachtige, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt
voor verdere behandeling met KEIM verfproducten, bijvoorbeeld wanneer het om praktische of
milieutechnische redenen niet mogelijk is de oude verflagen mechanisch of chemisch te verwijderen.
Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige ( bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden.

3. Producteigenschappen
• hechtbrug tussen organische ondergronden en vervolgbehandelingen met KEIM verfproducten
• scheuroverbruggend (tot maximaal 0,5 mm)
• structuurnivelerend
• niet filmvormend
• UV – bestendig
• niet brandbaar

Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa : ca. 1,70 g/cm³
• Dampdiffusieweerstand : sd < 0,02m
• maximale korrelgrootte : 0,5 mm
• pH waarde : ca. 11,4

Kleur
Wit

4.Verwerking
Ondergrondvoorbehandeling Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen. Schadeplekken met KEIM Spachtel, KEIM Lichtgewichtspachtel of KEIM Cocretal Feinspachtel herstellen. Daar waar herstellingen plaats vinden bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

Applicatie
KEIM Contact Plus op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings
aanbrengen. Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kilo KEIM Contact Plus) KEIM Fixatief of KEIM Speciaal Fixatief toegevoegd worden.

Vervolgbehandeling
KEIM Contact plus moet altijd met een vervolgbehandeling krijgen met bijvoorbeeld één of
twee lagen KEIM Granital, KEIM Soldalan of KEIM Concreton. Bij lichte kleuren volstaat in de regel een dekkende eindlaag onverdund. Bij donkere kleuren zijn twee lagen noodzakelijk bijv:

Tussenlaag met verdunde Granital (max 2 l tr. KEIM Speciaal Fixatief op 10 kg)

Eindlaag met KEIM Granital onverdund.

KEIM Contact Plus ka met KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Concreton of KEIM Mengkleuren tot
10% (gewichtsprocenten) aangekleurd worden.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van het product: >+ 5 en < 30°C. Niet verwerken bij directe zonbelasting en op door de zon opgewarmde ondergronden. Behandelde delen gedurende en kort na verwerking tegen directe zonbelasting, wind en regen beschermen.

Droogtijden
Tussen de lagen is een droogtijd van minimaal 12 uur in acht te nemen.

Verbruik
Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag: ca. 0,4 kg/m² KEIM Contact Plus. Op gladde zuigende ondergronden: ca. 0,5 kg/m² KEIM Contact Plus. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking
5 kg en 25 kg emmers.

6.Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

7. Gevarencodering
niet van toepassing

8. Transport codering
niet van toepassing

9. Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 12 Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter
recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, e.d. ) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Productcode : M-SK 01 In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

Ook interessant

€ 58,99